086-9927082

ร้าน ฮาเวนแอมมิวเลท

เงื่อนไขในการเช่าบูชาพระ

1. รับประกันพระแท้เนื่องจากได้ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์หากมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและมีผลบวกลบมากกว่าร้อยละ 10 ทางร้านยินดีรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข

2. รับประกันความพึงพอใจภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับพระ กล่าวคือสามารถคืนพระได้ภายในเวลาดังกล่าวโดยทางร้านจะคืนเงินเต็มจำนวนแต่พระที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการตามที่ทางร้านได้ลงรูปไว้หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางร้านจะหักค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายร้อยละ 15

3. ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเช่นการรับหรือให้เช่าบูชาการคืนพระ พระจะต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการตามที่ทางร้านได้ลงรูปไว้ราคาพระจะขึ้นอยู่สภาพของพระที่นำมาให้เช่าบูชาหรือพระที่คืนและหรือขึ้นอยู่กับราคาพระในขณะนั้นและเป็นไปตามราคาที่ทางร้านรับเช่าบูชาพระ

4. เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเว็บซื้อขายที่ทางร้านได้ไปลงเว็บซื้อขายดังกล่าวไว้

หมายเหตุ

สำนักงานกฎหมายและบัญชีกฤษศักดา จำกัด ตั้งอยู่ที่ 21/726 ม. 5 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

โทร ( 02 ) 138-7334 แฟกซ์ ( 02 ) 138-7336 เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายของทางร้าน

111
222
333
  View All
Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

5,900,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472 ..

290,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590448 ..

49,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590381 ..

59,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382 ..

49,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบ

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบ

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบุชา 0590115 ..

490,000 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

7,900,000 บาท

  View All
สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590450 ..

59,000 บาท

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590380

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590380

Angtong Province's Somdej Wat Ges Chiyo were created from white plaster, the creator was Somdej Phra..

59,000 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

5,900,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูช

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590448 ..

49,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382 ..

49,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบ

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบ

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบุชา 0590115 ..

490,000 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

7,900,000 บาท

111
222
333

Latest

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590466

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590466

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

0 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Song-Ja-Dee  0590467

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Song-Ja-Dee 0590467

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

0 บาท

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590116

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590116

Angtong Province's Somdej Wat Ges Chiyo were created from white plaster, the creator was Somdej Phra..

0 บาท

Luang Pu Thua เนื้อว่านไม่ผสมดิน ปี 2497 พระโชว์ 0590151

Luang Pu Thua เนื้อว่านไม่ผสมดิน ปี 2497 พระโชว์ 0590151

Luang Pu Thuat (Thai: หลวงปู่ทวด), also known as Luang Pu Thuad, Luang Por Tuad, Luang Phu..

0 บาท

Phra Nang-Paya 580412

Phra Nang-Paya 580412

Phra Nang-Paya originally from Wat Nang-Paya Tample, Pisnuloke province, made of earthen-ware, there..

0 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590449

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

7,900,000 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai  0590465

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 0590465

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, T..

11,900,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบุชา 0590115

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบุชา 0590115

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ไม่มีห้าทิพย์ ให้เช่าบุชา 0590115 ..

490,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590382 ..

49,000 บาท

สมเด็จมีอายุแต่ไม่ถึงยุค สมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590417

สมเด็จมีอายุแต่ไม่ถึงยุค สมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590417

สมเด็จมีอายุแต่ไม่ถึงยุค สมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590417 ..

39,000 บาท

Phra Nang-Paya  580411

Phra Nang-Paya 580411

Phra Nang-Paya originally from Wat Nang-Paya Tample, Pisnuloke province, made of earthen-ware, there..

0 บาท

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan  0590451

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590451

Angtong Province's Somdej Wat Ges Chiyo were created from white plaster, the creator was Somdej P..

290,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590381

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590381

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590381 ..

59,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590448

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590448

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590448 ..

49,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590117

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590117

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 0590117 ..

490,000 บาท

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472

สมเด็จวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธาน ให้เช่าบูชา 580472 ..

290,000 บาท

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Phra Somdej Watrakang Model Pim-Yai 060013

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi..

5,900,000 บาท

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590380

Phra Somdej Watgeschaiyo Model Pim-Jet-Chan 0590380

Angtong Province's Somdej Wat Ges Chiyo were created from white plaster, the creator was Somdej Phra..

59,000 บาท

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590450

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590450

สมเด็จนอกพิมพ์แต่ถึงยุคสมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ให้เช่าบูชา 0590450 ..

59,000 บาท

Lastest Article

13
พ.ย.
รำลึก 46 ปี-มรณกาล หลวงปู่สาธุ์ วัดบ้านเหล่า

รำลึก 46 ปี-มรณกาล หลวงปู่สาธุ์ วัดบ้านเหล่า

“เชิด ขันตี ณ พล” ในพื้นที่ของ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีอดีตพระเกจิอาจารย์วัตรปฏิบัติดี..
12
พ.ย.
พันธุ์แท้พระเครื่อง : พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง

พันธุ์แท้พระเครื่อง : พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง

“ราม วัชรประดิษฐ์” วัดบ้านกร่าง วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ ..
5
ม.ค.
ชมรมพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ

ชมรมพระเครื่อง : เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ

“แทน ท่าพระจันทร์” สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน พระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆ ที่หลวงปู่..
10
ก.ค.
รอบด้านวงการพระ : “วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล” จัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่ง “รุ่นเจริญยศ เลื่อนสมณศักดิ์”

รอบด้านวงการพระ : “วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล” จัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่ง “รุ่นเจริญยศ เลื่อนสมณศักดิ์”

อริยะ เผดียงธรรม chatchyros@hotmail.com “ตัวกู-ของกู นั้น เกิดมาจากอวิชชา หรือวิชชาที่ไม่ใ..
9
ก.ค.
พระเครื่องคนดัง : พ.ต.ต.นพเสถียร สิงห์สุขพนธ์ คล้องพระหลวงพ่อโสธร 80 ปี ตร.

พระเครื่องคนดัง : พ.ต.ต.นพเสถียร สิงห์สุขพนธ์ คล้องพระหลวงพ่อโสธร 80 ปี ตร.

“หากเราเคารพศรัทธา ความเชื่อมั่น ปาฏิหาริย์ก็สามารถเกิดกับบุคคลทุกคนได้ การนับถือพระเราต้องนับถื..
aaaa
aaa
aaa
aaa
bbb
ccc